tel +38(044) 486-14-59 email egsd.welcome@gmail.com
Стратегічне планування
Стратегічне планування є стадією управління бізнесом, на якій визначаються цілі діяльності компанії на довгостроковий період та розробляються заходи, спрямовані на досягнення таких цілей.

Стратегічне планування спрямоване на пошук оптимального розподілу ресурсів компанії для використання сприятливих можливостей зовнішнього середовища в інтересах бізнесу.

За допомогою стратегічного планування забезпечується концентрація обмежених ресурсів бізнесу на тих стратегічних ініціативах, реалізація яких дозволить досягнути визначених власниками цілей розвитку бізнесу.

Стратегічне планування сприяє ефективній адаптації діяльності компанії до постійних змін зовнішнього середовища. Своєчасна розробка комплексу управлінських рішень, спрямованих на виявлення потреб ринку і виявлення можливостей бізнесу з їх задоволення, дозволяє забезпечити довгострокову життєздатність компанії на ринку.

Стратегічне планування формує основу для всіх інших видів планування. За його допомогою формується єдиний підхід до визначення маркетингових, виробничих, фінансових та інших напрямків розвитку бізнесу. Наявність узгодженого стратегічного плану підвищує координованість і узгодженість сукупних зусиль компанії.

Наші експерти допоможуть:

  • виявити та проаналізувати стратегічні альтернативи довгострокового розвитку Вашої компанії
  • визначити ключові стратегічні цілі діяльності компанії
  • розробити стратегічний план досягнення довгострокових цілей компанії
  • узгодити стратегічний та поточні плани діяльності компанії