tel +38(044) 486-14-59 email egsd.welcome@gmail.com
Консолідація даних про бізнес

Звітність для власника має складатися у формі, яка відповідає його запиту щодо обсягу та рівня деталізації інформації про бізнес.

Власники зацікавлені в отриманні інформації, як формувала б і уявлення про сукупні фінансові результати бізнесу, і поглиблене розуміння їх основних складових за напрямками діяльності. Крім того, кожен власник має особисті запити щодо рівня деталізації інформації про результати діяльності бізнесу, яким володіє.

Вимоги власника щодо обсягів розкриття інформації про бізнес, як правило, не співпадають з законодавчими вимогами щодо складання бухгалтерської звітності. Управлінська звітність, якою користується менеджмент в поточній діяльності компанії, також може не в повній мірі задовольняти потреби власника та бути незручною для нього.

Практика свідчить, що власники і менеджмент достатньо часто не в змозі дійти згоди щодо формату розкриття інформації про діяльність компанії. Як наслідок, накопичуються взаємне незадоволення: власники вважають, що менеджмент умисно приховують від них відомості про компанію, а менеджмент скаржиться, що власники надмірно втручаються в поточну діяльність бізнесу.

Наші експерти допоможуть:

  • Визначити склад та структуру звітності для власників, яка задовольняла б їх конкретним вимогам щодо розкриття інформації про бізнес
  • Розробити комплекс заходів з коригування бізнес-процесів обробки даних про діяльність та, за необхідності, їх автоматизації
  • Забезпечити їх успішне впровадження