tel +38(044) 486-14-59 email egsd.welcome@gmail.com
Наглядова рада

Наглядова рада – орган управління компанією, що здійснює контроль за діяльністю топ-менеджменту та захист прав усіх власників бізнесу.

Наглядова рада є проміжним органом управління між топ-менеджментом та власниками і створюється зазвичай у компаніях з істотної кількістю власників. В акціонерних товариствах, у яких кількість акціонерів-власників простих акцій становить 10 і більше осіб, створення наглядової ради є обов'язковим.

Наглядова рада виконує три основні функції: контрольну (здійснює контроль за діяльністю топ-менеджменту); регулятивну (приймає рішення по важливим питанням діяльності компанії, виконання яких покладається на топ-менеджмент); представницьку (представляє та захищає права власників).

Наглядова рада формується з числа власників бізнесу та, за потреби, із залученням незалежних експертів. Це надає можливість власникам залучати до вирішення важливих стратегічних завдань бізнесу професіоналів у певних галузях. Залучаючи незалежних експертів, конкретна група акціонерів також може забезпечити своє професійне представництво в наглядовій раді.

Наші експерти:

  • Визначать ключові управлінські рішення, компетенцію щодо вирішення яких доцільно передати наглядовій раді Вашої компанії
  • Запропонують ключові принципи формування складу наглядової ради
  • Розроблять регламент взаємодії власників, наглядової ради та топ-менеджменту