tel +38(044) 486-14-59 email egsd.welcome@gmail.com
Внутрішній контроль

Внутрішній контроль – система заходів, що впроваджуються власником для забезпечення збереження активів компанії, оперативного виявлення і запобігання викривленню інформації про її діяльність, контролю відповідності управлінських рішень стратегічним цілям бізнесу.

Внутрішній контроль спрямований на захист фінансових інтересів власників бізнесу від непрофесійних та шахрайських дій топ-менеджменту та співробітників компанії.

Для забезпечення незалежності служби внутрішнього контролю від управлінців компанії вона має підпорядковуватися безпосередньо власникам або наглядовій раді компанії.

Внутрішній контроль забезпечує достовірність інформації про діяльність компанії. Його завдання – контролювати безперервність та повноту відображення в облікових системах відомостей про будь-які операції компанії в чітко встановлені строки, запобігати внесенню несанкціонованих змін до даних обліку.

Внутрішній контроль регулярно виявляє і оцінює істотні ризики бізнесу: ринкові, кредитні, валютні, кадрові, правові тощо. Аналізуючи застереження внутрішнього контролю про рівень ризикованості управлінських рішень, власники компанії та топ-менеджмент отримують можливість досягнути оптимального балансу між ризиком та доходністю основних напрямків діяльності.

Внутрішній контроль запобігає виникненню залежності бізнесу від окремих людей. Не можна дозволяти, щоб функції доступу до активів, облік операцій з цими активами, контрольні заходи виконувалися одним співробітником. Такі функції мають бути розподілені між різними співробітниками. Служба внутрішнього контролю має виявляти та усувати спробам надмірної концентрації повноважень.

Система внутрішнього контролю буде дієвою лише у разі, якщо в компанії якісно побудовано та автоматизовано бізнес-процеси, розподілено відповідальність за їх виконання, виявлено контрольні точки вимірювання та визначено показники ефективності діяльності.

Наші експерти:

  • Розроблять систему внутрішнього контролю Вашого бізнесу
  • Адаптують систему управління компанії під вимоги системи внутрішнього контролю
  • Забезпечать її успішне впровадження