tel +38(044) 486-14-59 email egsd.welcome@gmail.com
Бюджетування

Бюджетування – технологія управління бізнесом, що полягає в досягненні поточних і стратегічних цілей компанії за допомогою бюджетів – узгоджених планів діяльності компанії.

Бюджетування забезпечує чіткість короткострокового планування діяльності. В процесі бюджетування здійснюється поточний контроль обґрунтованості рішень і процедур, спрямованих на досягнення запланованих фінансових показників.

Бюджетування сприяє підвищенню ефективності використання ресурсів компанії. Впровадження бюджетування встановлює збалансований взаємозв’язок між доходами і витратами компанії, підвищує синхронність і координованість руху грошових коштів, продукції та інших активів і зобов’язань.

Бюджетування підвищує прогнозованість результатів управлінських дій. Розраховуючи сценарії для різних варіантів майбутнього, компанія завчасно готує відповідні заходи для упередження негативних наслідків можливих змін як у зовнішньому, так і у внутрішньому середовищі.

Бюджетування зменшує можливості зловживань та недбалості в управлінні. Інформаційна прозорість рішень щодо розпорядження майном компанії при використанні бюджетного планування та контролю забезпечує більш відповідальний підхід спеціалістів до прийняття рішень.

Процес бюджетування має бути стандартизованим за допомогою бюджетних форм, інструкцій і процедур.

Наші експерти:

  • Розроблять систему бюджетів для Вашої компанії
  • Визначать систему ключових показників бюджетного контролю
  • Стандартизують процедуру бюджетування шляхом документування бізнес-процесу бюджетування і, за необхідності, його автоматизації
  • Забезпечать її успішне впровадження