tel +38(044) 486-14-59 email egsd.welcome@gmail.com
Судова експертиза

Судова експертиза — це опосередкований засіб доказування, сутність якого полягає в тому, що уповноважена процесуальним законом особа (слідчий, прокурор, суд) доручає судовому експерту вирішити поставлені перед ним питання, а судовий експерт, користуючись своїми спеціальними знаннями, проводить дослідження наданих йому матеріалів і надає висновок, який використовується в якості джерела доказів кримінальному,цивільному, господарському, адміністративному судовому процесі, у справах про адміністративні правопорушення, а також у виконавчому провадженні.

Види судових експертиз залежать від об’єктів досліджень, за якими потрібно отримати інформацію органам дізнання, досудового та судового слідства.

Судові експертизи проводяться атестованими судовими експертами, які є як співробітниками державних експертних установ, так і експертами, що не працюють у державних експертних установах.

Підсумковим документом, в якому викладені результати проведеної експертизи, є висновок експерта, який є процесуальним документом та може бути використаний як доказ у справі.