tel +38(044) 486-14-59 email egsd.welcome@gmail.com
Дистанційний контроль

Дистанційний контроль бізнесу – комплекс заходів, здійснюваних власником бізнесу або залученим ним експертом, з нагляду за відповідністю управлінських рішень топ-менеджменту затвердженим власником плановим показникам діяльності та стратегічним напрямкам розвитку.

Дистанційний контроль є нагальною необхідністю для власників бізнесу, що не приймають регулярної участі в управлінні операційною діяльністю.

Потреба в дистанційному управлінні виникає також у керівників компаній, що мають філіали та відокремлені підрозділи, і компаній-франчайзерів, що мають потребу контролювати основні показники діяльності бізнесів франчайзі.

Дистанційний контроль передбачає високу якість структурування та автоматизації ключових бізнес-процесів, чіткість розподілу відповідальності за їх виконання, визначення контрольних точок вимірювання діяльності та граничних показників її ефективності.

Наші експерти:

  • Розроблять систему дистанційного контролю Вашого бізнесу
  • Адаптують систему управління компанії під вимоги системи дистанційного контролю
  • Забезпечать її успішне впровадження